08.05 Edukacja przez zabawę!

Magiczny Dywan to multimedialne narzędzie edukacyjne zawierające w sobie komputer, projektor i zestaw czujników ruchu. Obraz wyświetlany na podłodze tworzy wirtualny „magiczny dywan”, na którym dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym przeżywają wspaniałe przygody, począwszy od gier i zabaw ruchowych, po edukację poznawczą ze wszystkich dziedzin wiedzy. Nauczyciele, wybierając pracę z podłogą interaktywną Magiczny Dywan, otrzymują wsparcie merytoryczno-dydaktyczne w postaci pakietu metodycznego, uwzględniającego wymogi podstawy programowej i Cyfrowej Szkoły.