19.04 Możesz kupić Magiczny Dywan jeszcze taniej!

Miło nam poinformować, że od teraz placówki edukacyjne mogą zakupić Magiczny Dywan bez podatku VAT. Co zrobić, żeby skorzystać z zerowej stawki VAT? Nic prostszego!

Wystarczy złożyć zamówienie i dołączyć do niego zaświadczenie organu prowadzącego placówkę.

Prawidłowe zamówienie powinno zawierać:

– nazwę i adres placówki oświatowej nabywającego towary,

– numer identyfikacji podatkowej lub numer tymczasowy placówki oświatowej,

– nazwę i ilość towarów, które będzie nabywała placówka oświatowa,

– informację, że sprzęt komputerowy wymieniony w zamówieniu jest związany z realizowaną przez placówkę działalnością dydaktyczną lub edukacyjną.

Natomiast zaświadczenie organu prowadzącego powinno zawierać potwierdzenie, że sprzęt komputerowy wymieniony w zamówieniu jest związany z realizowaną przez placówkę działalnością dydaktyczną lub edukacyjną.

Zapraszamy do kontaktu