08.06 Organizujemy konkurs dla bibliotek

Wszystkie biblioteki zapraszamy do udziału w naszym konkursie, którego celem jest upowszechnienie wybitnych dzieł literackich, promowanie czytelnictwa oraz wykorzystanie multimediów w procesie kształcenia literackiego. Nagrodą w konkursie jest Magiczny Dywan.

  • Co należy zrobić, aby wygrać?

Opracować 4 scenariusze gier w formie quizów wraz ze scenariuszami zajęć dydaktycznych. Każda gra powinna zawierać 20 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru. W każdym pytaniu należy przewidzieć 3 warianty odpowiedzi. Każdy scenariusz zajęć powinien zawierać m.in. adresatów zajęć, cele, metody, techniki i formy pracy.

  • Zakres tematyczny:

Scenariusz 1.      Pytania dotyczące lektur, obowiązujących w szkole podstawowej, w klasach I-III (zgodnie z wykazem podstawy programowej kształcenia ogólnego),

Scenariusz 2.      Pytania dotyczące lektur, obowiązujących w szkole podstawowej, w klasach IV-VIII (zgodnie z wykazem podstawy programowej kształcenia ogólnego),

Scenariusz 3.      Pytania ogólne z języka polskiego, w kontekście podstawy programowej kształcenia ogólnego w klasach I-III,

Scenariusz 4.      Pytania ogólne z języka polskiego, w kontekście podstawy programowej kształcenia ogólnego w klasach IV-VIII.

Najlepsze scenariusze gier zostaną przeniesione na Magiczny Dywan, a biblioteka, która je prześle, otrzyma urządzenie wraz z pakietem gier EDU oraz nowym, literackim pakietem gier.

Zgłoszenie należy przesyłać na adres e-mail: konkurs@funtronic.eu. UWAGA! Termin nadsyłania zgłoszeń to 31 sierpnia 2017 roku.

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj, a formatka scenariusza zajęć tu.