News

„Aktywna tablica” to rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz nowoczesnych technologii do terapii na lata 2020-2024. Umożliwia wyposażenie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w nowoczesne technologie: sprzęt oraz pomoce dydaktyczne.

Program obejmuje:

 • szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu na lata 2017–2019,
 • szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży,
 • szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia.

Magiczny Dywan onEVO to projektor interaktywny, nowoczesna pomoc edukacyjna oraz terapeutyczna dla uczniów prawidłowo rozwijających oraz tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, który wraz z bogatym oprogramowaniem kwalifikuje się do programu Aktywna Tablica 2021. Wychowawcy i nauczyciele otrzymują wsparcie w postaci bogatego zbioru scenariuszy przykładowych zajęć i gotowych kart pracy do wykorzystania na lekcjach.

Program zakłada dofinansowanie w wysokości do 80%, wkład własny organu prowadzącego placówkę to 20%.

Wysokość i przedmiot dofinansowania

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 14 000 zł. Wkład własny to 3 500 zł (wsparcie finansowe 14 000 zł + wkład własny finansowy 3 500 zł = 17 500 zł).

Szkoły podstawowe w 2021 roku mogą zakupić:

 • tablice interaktywne,
 • projektory,
 • głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku,
 • interaktywne monitory dotykowe o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali.

Szkoły ponadpodstawowe dodatkowo mogą zakupić specjalistyczne oprogramowanie lub materiały edukacyjne, wykorzystujące TIK, takie jak: wirtualne laboratoria, materiały do nauczania kodowania

i robotyki.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 35 000 zł. Wkład własny to 8 750 zł (wsparcie finansowe 35 000 zł + wkład własny finansowy 8 750 zł = 43 750 zł).

Szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w 2021 roku mogą zakupić:

 1. pomoce dydaktyczne, narzędzia do terapii
  • psychoneurologicznej (zaburzeniami uwagi i koncentracji, z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią,
  • procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem,
  • dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji
  • dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim,
  • dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione w tiret jeden do cztery z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej,
 2. specjalistyczne oprogramowanie do pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, wykorzystywane w TIK,
 3. komputer stacjonarny lub laptop, jeżeli jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii lub oprogramowania.

Szkoły podstawowe, które już brały udział w programie mogą ponownie w nim wziąć udział tylko na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii pod kątem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.