Magiczny Dywan jako innowacja w edukacji wykorzystującej multimedia

„Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność, nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia…”

Janusz Korczak

Wykorzystanie narzędzi multimedialnych staje się nieodłącznym elementem procesu nauczania w XXI wieku. Multimedia łączą wiele różnorakich środków przekazu, które się wzajemnie przenikają: obrazy, teksty, animację, muzykę, wideo. Przykładem wykorzystania multimediów w procesie nauczania jest Magiczny Dywan, którego zadaniem jest nauka przez analizę i ruch. Sprawia to, że urządzenie może być wykorzystywane w szkołach, przedszkolach i ośrodkach rehabilitacyjnych. Ponadto rewalidacja w szkole przy wykorzystaniu Magicznego Dywanu jest rozwiązaniem, które pozwala osiągać postęp w walce z dysfunkcjami. „Magiczny Dywan” to nie tylko interaktywna podłoga łącząca w sobie multimedia z aktywnością  ruchową, ale przede wszystkim atrakcyjna  pomoc dydaktyczna z bogatą ofertą gier, zabaw, quizów i aranżowanych sytuacji edukacyjnych nakierowanych na wspomaganie rozwoju psychofizycznego dziecka  z uwzględnieniem podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.Dlatego ważną kwestią na każdym etapie edukacji są wykorzystywane pomoce dydaktyczne. Przedszkole jest szczególnym miejscem, które bawi, uczy i rozwija, przez co odgrywa ono istotną rolę w procesie edukacji dzieci.
Bezpieczeństwo

Magiczny Dywan, jako jedyne polskie urządzenie tego typu, spełnia gwarancję bezpieczeństwa w zakresie braku stosowania elementów mogących stanowić zagrożenie dla dzieci korzystających z podłogi interaktywnej, takich jak ruchome prowadnice i lustra, zwisające kable.

Proces technologiczny opatrzony jest znakiem ISO 9001. Magiczny Dywan opatrzony jest Gwarancją:
2 lata lub 4000 godzin pracy
w zależności co nastąpi wcześniej

Kliknij tutaj
Przestrzenie

Magiczny Dywan jako interaktywne urządzenie projekcyjne spełniające jednocześnie funkcję podłogi i stołu interaktywnego, daje ogromne możliwości jego wykorzystania w różnorodnych przestrzeniach i miejscach.

Połączenie zabawy, edukacji i rehabilitacji (rewalidacji) w oparciu o RUCH, to idealne rozwiązanie w przestrzeniach dydaktycznych, terapeutycznych i społecznych:

Kliknij tutaj
Edukacja przez ruch

Ruch jest kluczem do rozwoju intelektualnego i emocjonalnego dziecka.
Magiczny dywan to edukacja właśnie  poprzez ruch za pomocą rąk, nóg i nie tylko na zaczarowanej dla dzieci podłodze.
Magiczny Dywan zintegrowany jest z zestawem prawie 200 ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym:

Kliknij tutaj
Scenariusze zajęć

Poniżej prezentujemy przykłady ćwiczeń, gier i zabaw, które same wykorzystujemy podczas pracy z dziećmi na Magicznym Dywanie. Powstały one na potrzeby naszej pracy. Można je dowolnie modyfikować według własnych potrzeb.

Magiczny Dywan zawiera dużo więcej przydatnych gier i aplikacji do wykorzystania podczas lekcji. Życzymy udanych zajęć!

Kliknij tutaj
Język angielski

Wykorzystanie multimediów niezwykle uatrakcyjnia proces nauczania języków obcych, szczególnie w edukacji małego dziecka. Poprzez gry i zabawy dzieci zdobywają umiejętności z zakresu słuchania i rozumienia języka angielskiego, a także zapamiętują słowa w języku angielskim i ich znaczenie.

Pakiet Ang to aplikacja multimedialna  przeznaczone do nauczania j. angielskiego poprzez zabawę i ruch.

Kliknij tutaj
Raport OECD

Według raportu OECD, pt. “Students, computer and learning: making the connection” (“Studenci, komputer i nauka: nawiązywanie połączenia”) opublikowanego 15 września 2015 roku używanie komputerów w klasie nie wpływa korzystnie na przyswajanie wiedzy przez uczniów. Badania na ten temat przeprowadzono na całym świecie. Wniosek z raportu płynie taki, że uczniowie pochodzący z krajów Europy Zachodniej spędzają najwięcej czasu przed komputerem podczas lekcji, ale uczą się mniej efektywnie niż ich rówieśnicy w Azji, gdzie technologie nie zostały wprowadzone do szkół.

Kliknij tutaj
Multimedialna świetlica

Świetlica jako przestrzeń łącząca edukacje i zabawę stanowi idealne miejsce dla Magicznego Dywanu. Uatrakcyjni on zajęcia, wprowadzi multimedia do zabawy, pozwoli na interakcję kilku dzieci jednocześnie.

Kliknij tutaj
Pakiet gier EDU do edukacji

Zobacz pakiet gier EDU, służących do edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

W naszej ofercie znajdziesz gry rozwijające słownictwo, uczące matematyki i sprawdzające wiedzę z różnych przedmiotów szkolnych. Do tego, nasze gry wyrabiają koncentrację i przyspieszają szybkość podejmowania decyzji.

Kliknij tutaj
Magiczny Dywan w przedszkolu Happy Days w Kielcach
Zestaw gier do angielskiego FUNTRONIC

Metoda Funtronic

Jest to metoda, która wzmacnia inne metody edukacyjne w pracy z dzieckiem przez zastosowanie nowoczesnych technologii w połączeniu z tradycyjnymi metodami nauczania. Wykorzystuje naturalną potrzebę zabawy najmłodszych oraz „prawo efektu” w uczeniu (pozytywne wzmocnienia po wykonaniu ćwiczenia). Metoda zakłada ukierunkowanie uwagi dziecka na treści edukacyjne poprzez stymulowanie zmysłów wzroku, słuchu oraz odpowiedni system pochwał w postaci dźwiękowej (brawa) czy ikonograficznej (uśmiechnięta buźka).

Metoda może być wykorzystywana m.in. do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Proponowane zestawy gier i zabaw zawierają treści zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego, co jest dodatkowym wzbogaceniem w pracy z dziećmi w różnym wieku szkolnym.

Zobacz więcej