Edukacja przez ruch

Ruch jest kluczem do rozwoju intelektualnego i emocjonalnego dziecka.
Magiczny dywan to edukacja właśnie  poprzez ruch za pomocą rąk, nóg i nie tylko na zaczarowanej dla dzieci podłodze.
Magiczny Dywan zintegrowany jest z zestawem prawie 200 ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym:

  • zestaw 52 gier i zabaw ruchowych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym w zakresie rozwoju dużej motoryki, koordynacji wzrokowo-słuchowej, spostrzegawczości i szybkości reakcji,
  • zestaw 48 gier i zabaw ruchowych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym w zakresie rozwoju dużej motoryki, koordynacji wzrokowo-słuchowej, spostrzegawczości i szybkości reakcji.

  • zestaw 16 gier i zabaw ruchowych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym w zakresie zajęć rewalidacyjno – terapeutycznych (edukacja włączająca),
  • zestaw 25 gier i zabaw ruchowych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym do stymulowania rozwoju funkcji wykonawczych z pomocami dydaktycznymi i narzędziami do diagnozy i monitorowania.

  • zestaw 32 gier i zabaw ruchowych do pracy dzieci w wieku szkolnym w zakresie zajęć edukacyjnych, z podziałem na przedmioty (klasy 4-6),
  • zestaw 4 gier i zabaw ruchowych do nauki języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej,
  • zestaw 4 gier i zabaw ruchowych do nauki przepisów ruchu drogowego w zakresie egzaminu na Kartę Rowerową,
  • zestaw 12 gier i zabaw ruchowych do nauki programowania dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Magiczny Dywan zapewnia możliwość zwiększania zasobów gier poprzez możliwość zdalnego wykonywania uaktualnień oprogramowania za pomocą sieci Internet bez udziału użytkownika.