Raport OECD – technologie w szkole

Według raportu OECD, pt. “Students, computer and learning: making the connection” (“Studenci, komputer i nauka: nawiązywanie połączenia”) opublikowanego 15 września 2015 roku używanie komputerów w klasie nie wpływa korzystnie na przyswajanie wiedzy przez uczniów. Badania na ten temat przeprowadzono na całym świecie. Wniosek z raportu płynie taki, że uczniowie pochodzący z krajów Europy Zachodniej spędzają najwięcej czasu przed komputerem podczas lekcji, ale uczą się mniej efektywnie niż ich rówieśnicy w Azji, gdzie technologie nie zostały wprowadzone do szkół.

Pełna wersja raportu na stronie OECD
Webinar na stronie OECD

Podczas tworzenia „Magicznego Dywanu” pomyślano również o nauczycielu, który ma szansę wprowadzać wiedzę w sposób interaktywny i różnorodny. Nauczyciel może wykorzystać pakiet gier i scenariuszy lub uruchomić swoją wyobraźnię i stworzyć interesujące zajęcia dla uczniów z wykorzystaniem tego urządzenia. Takie było jedno z naszych głównych założeń zarówno przy tworzeniu urządzenia, jak i aplikacji Magicznego Dywanu.
 

Podsumowując raport można wskazać, że komputery w szkołach nie pomagają w nauce. Warto natomiast wprowadzać nowe technologie do szkół, ale w różnorodnych formach. Ważna jest przy tym edukacja nauczycieli, aby w umiejętny sposób korzystali z interaktywnych pomocy dydaktycznych Raport zatem zachęca do korzystania z technologii, ale w różnorodnej formie. Jedną z pomocy naukowych, która korzystnie wpływa na edukację dzieci i młodzieży jest podłoga interaktywna. Uczniowie nie tylko zdobywają i mają okazję zweryfikować swoją wiedzę, ale również rozwijają umiejętności pracy w grupie. Dzięki podłodze interaktywnej uczniowie mają okazję dać upust swoim emocjom, bawić się i uczyć jednocześnie.