Zgłoś reklamację

Witaj!

W tym miejscu możesz nam zgłosić ewentualna reklamację dotyczącą, np. stwierdzenia uszkodzenia produktu przy odbiorze przesyłki, niezgodności produktu z zamówieniem, brakiem poprawnego funkcjonowania urządzenia, innych uszkodzeń technicznych. Zrobimy prawie wszystko, abyś był zadowolony z wyboru naszego produktu.

Nr seryjny

Miejsce instalacji

Kto instalował

Adres email

Telefon

Wersja oprogramowania

Opis usterki