Odświeżony Pakiet Funtronic Rew

Pakiet gier i zabaw rehabilitacyjno-terapeutycznych Funtronic Rew do Magicznego Dywanu przeznaczony jest do pracy podczas zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjnych. Korzystają z niego zarówno dzieći w wieku przedszkolnym i szkolnym o różnym stopniu dysfunkcji, a także osoby starsze, dotknięte demencją starczą. Aplikacje w tym pakiecie zostały opracowane przez doświadczonych terapeutów i nauczycieli z różnych ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych i terapeutycznych. 

W porównaniu do tradycyjnych gier Magicznego Dywanu ta seria ma bardziej wyraziste kolory, jednolite i jasne tła, zmniejszoną liczbę obiektów poruszających się na planszy. Ponadto wszystkie elementy aktywne są większe, spowolniono także dynamikę gier. Wprowadzone modyfikacje powodują, że gry są bardziej przystępne w odbiorze przez dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i stanowią doskonałe narzędzie wspierające działania placówki i nauczyciela na rzecz edukacji włączającej.

W aplikacjach rozróżniono dwa poziomy trudności do wyboru, zaś uczestnik zabawy otrzymuje wyraźną nagrodę po udanym wykonaniu zadania (brawo, oklaski). Część aplikacji została również specjalnie zaprojektowana w pionie,aby wydłużyć czas poruszania się elementów na Magicznym Dywanie. Dzięki temu dziecko ma więcej czasu na wykonanie zadania.

Magiczny Dywan wspiera tworzenie warsztatów edukacyjnych, jak i rewalidacyjnych. W odpowiedni sposób zaprojektowane gry sprawdzają się jako narzędzie edukacyjno-rehabilitacyjne w Salach Doświadczania Świata, pobudzając zmysły uczestników zabawy.

Proponowane gry i zabawy rozwijają w szczególności następujące funkcje:

– koncentrację uwagi oraz koncentrację wzrokowo ruchową
– poprawne wykonywanie instrukcji – rozwijanie orientacji przestrzennej – funkcje odprężająco – relaksujące, w tym zmniejszanie napięcia mięśniowego
– pobudzanie do wyrażania pozytywnych emocji
– rozwija dużą motorykę wykorzystując różnorodność ćwiczeń ruchowych

Pakiet Funtronic Rew jest dedykowanym pakietem dla placówek rehabilitacyjnych i edukacyjnych. Zapraszamy przedstawicieli placówek do współpracy w tworzeniu nowych aplikacji i dostosowaniu aktualnych gier do specyficznych potrzeb danej placówki.