Powrót do katalogu gier

WCZESNE CZYTANIE

Pakiet przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym (4-6 lat), które zaczynają przygodę z czytaniem. Polecany jest również dla dzieci, które przejawiają trudności w nauce czytania z powodu dysleksji. Program, oparty na metodzie Integracji Funkcji Wykonawczych, zawiera 32 gry/ćwiczenia wprowadzające w świat liter, sylab i wyrazów. Proces nauki czytania odbywa się tu wielokanałowo - poprzez ruch i doświadczanie z jednoczesnym wykorzystaniem zmysłów wzroku i słuchu. Do pakietu dołączane są pomoce dydaktyczne.

Lista gierGry z pakietu wczesne czytanie

gry wczesne czytanie

Program Wczesne Czytanie opracowany został w oparciu o metodę Integracji Funkcji Wykonawczych – nowatorską koncepcję pracy z dzieckiem, która koncentruje się na zasobach (w obrębie strefy najbliższego rozwoju) a nie na deficytach dziecka, w której nauczyciel/terapeuta nie uczy gotowych strategii, tylko stymuluje dziecko do poszukiwania własnych rozwiązań.

Program wykorzystuje podłogę interaktywną, która jest dużym bodźcem motywującym i stwarza możliwość organizacji odpowiedniego środowiska, w którym dzieci we własnym tempie mogą samodzielnie odkrywać zasadę działania, stawiać sobie cele, planować, uczyć się na błędach, a przede wszystkim bawić się wspólnie z innymi, nakierowując swoje działania na określony cel, rozwijając umiejętności wykonawcze niezbędne do osiągnięcia
gotowości szkolnej.

Program wprowadza w świat liter, sylab, wyrazów, w którym dzieci, wykorzystując naturalną ciekawość , a także funkcje wykonawcze, tj. utrzymywanie uwagi (co zawdzięczamy hamowaniu impulsywnych reakcji), pamięć roboczą, wnioskowanie, odbieranie informacji zwrotnych, rozwiązywanie problemów oraz rozpoczynanie zadań, w naturalny sposób budują strategie czytania.

Proces nauki odbywa się wielokanałowo – poprzez ruch i doświadczanie z jednoczesnym wykorzystaniem zmysłów wzroku i słuchu.

Program rozwija gotowość do nauki czytania i pisania - pamięć, analizę i syntezę wzrokowo-słuchową, uczy logicznego myślenia, usprawnia integrację słuchowo-wzrokowo-ruchową, kształci orientację w schemacie ciała i przestrzeni, pomaga zachować kierunek czytania od strony lewej do prawej.
Wczesną naukę czytania dziecko rozpoczyna od wyrazów dźwiękonaśladowczych, sylab, liter, by następnie czytać proste wyrazy.

W zadaniach stosowane są zarówno litery drukowane, jak i pisane, wielkie i małe, co dodatkowo pomaga rozwijać u dziecka giętkość poznawczą.

Program Wczesne Czytanie zawiera pakiet 32 gier/ćwiczeń multimedialnych ułożonych etapowo (I-VIII), co umożliwia wprowadzanie nowego materiału przez kolejnych 8 miesięcy (patrz menu z wyborem gry). Modyfikacja wprowadzonego materiału oraz zaplanowanego czasu jest uzależniona od indywidualnych potrzeb i możliwości grupy.