Osoby cierpiące na demencję starczą i chorobę Alzheimera często mają zbyt mało aktywności fizycznej. Ciągły brak ruchu przyspiesza rozwój choroby i prowadzi do ograniczenia zdolności poznawczych, fizycznych i sensorycznych. Niezwykle ważne jest niedopuszczanie pacjentów do znudzenia, zdenerwowania i apatii. Udowodniono, że aktywność fizyczna korzystnie wpływa na samopoczucie chorych – dobrą kondycję fizyczną i psychiczną, a także zdolności poznawcze.

Jedną z rekomendowanych przez nas form ruchu w rehabilitacji osób z demencją i chorobą Alzheimera jest Magiczny Dywan, który może być stosowany na dwa różne sposoby. Po pierwsze, Magiczny Dywan używany jako podłoga interaktywna dedykowany jest seniorom we wczesnym stadium demencji i choroby Alzheimera. Dzięki takiej formie, urządzenie wymusza ruchy rąk i nóg u osób starszych. Po drugie, interaktywny Magiczny Stół. Jest to rozwiązanie dla osób w późniejszych stadiach choroby, które poruszają się na wózkach inwalidzkich. W tym przypadku liczy się wtedy głównie ruch rąk.

Należy pamiętać, że w terapii osób z demencją i chorobą Alzheimera ważny jest nie tylko ruch. W przypadku Magicznego Dywanu, odpowiednio zaprojektowane gry ćwiczą także motorykę, koordynację wzrokowo-ruchową, spostrzegawczość i szybkość reakcji. Ponadto, z urządzenia może korzystać jednocześnie kilka osób, dzięki czemu chorzy współpracują ze sobą, co jest niezwykle istotne ze względu na ich częste izolowanie się od reszty środowiska.

Magiczny Dywan to urządzenie, które rekomenduję z pełną odpowiedzialnością. Uważam, że powinno być elementem terapii w domach opieki czy ośrodkach pobytu dziennego dla osób starszych jako skuteczna forma rehabilitacji osób cierpiących na demencję lub chorobę Alzheimera.

 ~Zbigniew Tomczak, Przewodniczący Zarządu Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera