Przestrzenie

Magiczny Dywan jako interaktywne urządzenie projekcyjne spełniające jednocześnie funkcję podłogi i stołu interaktywnego, daje ogromne możliwości jego wykorzystania w różnorodnych przestrzeniach i miejscach. Połączenie zabawy, edukacji i rehabilitacji (rewalidacji) w oparciu o RUCH, to idealne rozwiązanie w przestrzeniach dydaktycznych, terapeutycznych i spolecznych:

Przestrzenie dydaktyczne:

Sala lekcyjna i edukacyjna – pomysł na przyjemne i mądre zajęcia edukacyjne

Zobacz

Korytarze szkolne – recepta na nudne i niebezpieczne przerwy między zajęciami

Świetlice szkolne – pomysł na ciekawe zajęcia pozalekcyjne

Przestrzenie terapeutyczne:

Sale doświadczeń świata – niezbędna pomoc w skutecznej terapii dzieci z różnymi obciążeniami

Zobacz

Ośrodki dla osób starszych – przyjazna terapia osób starszych dotkniętych np. demencją

Zobacz

Przestrzenie społeczne:

Muzea – innowacyjne spojrzenie na historię, kulturę i sztukę

Galerie handlowe – relacje społeczne już nie muszą ograniczać się zakupów !

Bawialnie i Kluby Malucha – multimedia mogą być bezpieczne i zdrowe!!!