Metoda Funtronic

Jest to metoda, która wzmacnia inne metody edukacyjne w pracy z dzieckiem przez zastosowanie nowoczesnych technologii w połączeniu z tradycyjnymi metodami nauczania. Wykorzystuje naturalną potrzebę zabawy najmłodszych oraz „prawo efektu” w uczeniu (pozytywne wzmocnienia po wykonaniu ćwiczenia). Metoda zakłada ukierunkowanie uwagi dziecka na treści edukacyjne poprzez stymulowanie zmysłów wzroku, słuchu oraz odpowiedni system pochwał w postaci dźwiękowej (brawa) czy ikonograficznej (uśmiechnięta buźka). Metoda może być wykorzystywana m.in. do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Proponowane zestawy gier i zabaw zawierają treści zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego, co jest dodatkowym wzbogaceniem w pracy z dziećmi w różnym wieku szkolnym.

Magiczny Dywan dostępny w ramach programu Aktywna Tablica

Program aktywna tablica jest rządowym programem dla Szkół podstawowych, którego celem jest rozwinięcie infrastruktury szkolnej o nowoczesne technologie. Celem takiego działania jest opanowanie nowych umiejętności i poszerzenie wiedzy zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. Spośród dostępnych urządzeń możliwe jest uzyskanie dofinansowania na Magiczny Dywan. W ten sposób dzieci mogą rozwijać swoją wiedzę i umiejętności korzystając z nowoczesnych dóbr technologicznych.

 

funtronic szerokie spektrum