Z pasją tworzymy nowoczesne i zaawansowane technologicznie pomoce dydaktyczne, które ułatwiają pracę wychowawcom, a dzieciom pozwalają uczyć się podczas zabawy. Nasze rozwiązania pozwalają placówkom edukacyjnym oraz rehabilitacyjnym połączyć tradycyjne metody pracy z nowoczesną technologią. Dbając o jakość naszych rozwiązań nie zapomnieliśmy o tym, by było one dostępne cenowo.

Prezes Zarządu
Maciej Mazurkiewicz
Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Posiada stopień naukowy: magister inżynier telekomunikacji i wieloletnie praktyczne doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu aplikacji teleinformatycznych oraz tworzeniu nowoczesnych narzędzi dla edukacji. Stworzył pierwszą polską podłogę interaktywną Magiczny Dywan, oraz stał się założycielem Funtronic. Prywatnie jest mężem i ojcem 3 dzieci. W chwilach wolnych czyta „Potop” i rozwiązuje krzyżówki. Uwielbia wędrówki w Bieszczadach.
Członek Zarządu
Wojciech Muliński
Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Posiada stopień naukowy: magister inżynier elektroniki i wieloletnie, praktyczne doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań w branży IT, w szczególności związanych z informatyką i edukacją. Stworzył pierwszą polską tablicę interaktywną WIT. Wraz z Maciejem jest założycielem i trzonem Funtronic. Prywatnie jest mężem i ojcem 6 dzieci, które są jego główną pasją. Kocha fotografię i góry.