25.04 Edukacja i rozwój razem z Funtronic :)

Uczenie się to proces nabywania wiadomości, umiejętności oraz kształtowania nawyków.

W wyniku uczenia się powstają nowe formy zachowania, następują zmiany m. in. w procesie przyswajania nowych informacji.

Polecamy!!!