10.01 Funtronic sp. z o.o. uzyskał grant od Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.

Funtronic sp. z o.o. uzyskał grant od Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. w kwocie 200.000 PLN na realizację projektu Polskie Mosty Technologiczne w USA. Grant przeznaczony będzie na sfinansowanie procesu internacjonalizacji podłogi interaktywnej Magiczny Dywan na rynku USA przy wsparciu Zagranicznego Biura Handlowego w USA.

Celem projektu na etapie krajowym jest:

  1. Analiza rynku docelowego
  2. Określenie potencjału firmy i produktu
  3. Opracowanie modelu biznesowego i strategii wejście na nowy rynek zagraniczny
  4. Aspekty formalno-prawno w planowanej ekspansji zagranicznej

Celem projektu na etapie zagranicznym jest doradztwo w zakresie:

  1. Certyfikacji i przygotowania produktu do sprzedaży w USA
  2. Weryfikacji prawnej i technicznej dokumentów niezbędnych do wprowadzenia produktu na rynek USA
  3. Uzyskania ochrony własności intelektualnej  w USA

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.