15.07 Magiczny Dywan czyli multimedia na miarę XXI wieku

Magiczny Dywan czyli multimedia na miarę XXI wieku

Wykorzystanie narzędzi multimedialnych staje się nieodłącznym elementem procesu nauczania w XXI wieku. Multimedia łączą wiele różnorakich środków przekazu, które się wzajemnie przenikają: obrazy, teksty, animację, muzykę, wideo.