14.05 Magiczny Dywan

  • rozwija dużą motorykę wykorzystując różnorodność ćwiczeń ruchowych,
  • wpływa pozytywnie na interakcje między dziećmi i zapobiega alienacji,
  • świetnie organizuje czas w świetlicy i podczas przerw,
  • łączy zabawę i naukę wykorzystując elementy grywalizacji,
  • pozytywnie wpływa na koncentrację uczniów,
  • wspomaga realizację Podstawy Programowej w zakresie TIK
  • zawiera dopasowany do podstawy programowej pakiet gier i zabaw edukacyjnych,
  • kształtuje nawyk powtarzania i utrwalania wiedzy,