20.04 Metoda Funtronic to synergia wzmocnienia, przenikania i bezpieczeństwa!

Zakłada synergię polegającą na połączeniu potencjałów wielu metod edukacyjnych w tym samym czasie 🙂