15.05 Pakiet Funtronic Fun

Pakiet Funtronic Fun przeznaczony jest dla żłobków, przedszkoli, klas startowych (0-3) w szkołach podstawowych, sal zabaw i innych miejsc pobytu dzieci.