10.09 Połączenie zabawy, edukacji i rehabilitacji (rewalidacji) w oparciu o RUCH

Połączenie zabawy, edukacji i rehabilitacji (rewalidacji) w oparciu o RUCH, to idealne rozwiązanie w przestrzeniach dydaktycznych, terapeutycznych i społecznych 🙂