27.06 Połączenie zabawy, edukacji i rehabilitacji

Połączenie zabawy, edukacji i rehabilitacji (rewalidacji) w oparciu o RUCH, to idealne rozwiązanie w przestrzeniach dydaktycznych, terapeutycznych i społecznych.