13.05 Proponowane gry i zabawy rozwijają następujące funkcje:

  • koncentrację uwagi oraz koncentrację wzrokowo ruchową,
  • poprawne wykonywanie instrukcji,
  • rozwijanie orientacji przestrzennej,
  • funkcje odprężająco – relaksujące, w tym zmniejszanie napięcia mięśniowego,
  • pobudzanie do wyrażania pozytywnych emocji,
  • rozwija dużą motorykę wykorzystując różnorodność ćwiczeń ruchowych,