22.04 Przenikanie!

Metoda Funtronic wykorzystuje trzy elementy:

– zabawę (przez ruch),
– uczenie się (zapamiętywanie, utrwalanie),
– kompensację (efekt świadomego lub nieświadomego wzmacniania obszarów wymagających kompensacji)

Powoduje to wzrost potencjału tkwiącego w naszych dzieciach!