16.09 Psychomotoryka

Psychomotoryka – metoda wykorzystująca ruch do rozwoju potencjału człowieka. Obejmuje wzajemne powiązania pomiędzy organizmem, a psychiką między przeżywaniem, a uczeniem się.