09.03 Raport OECD – o technologii w szkołach

Według raportu OECD używanie komputerów w szkole nie wpływa tak korzystnie na edukację dzieci i młodzieży, jak się można tego spodziewać. Jednak takie technologie jak podłogi interaktywne lub tablice interaktywne powinny być włączane w proces edukacji w szkole.