01.08 Raport OECD

Według raportu OECD, pt. “Students, computer and learning: making the connection” (“Studenci, komputer i nauka: nawiązywanie połączenia”) opublikowanego 15 września 2015 roku używanie komputerów w klasie nie wpływa korzystnie na przyswajanie wiedzy przez uczniów. Badania na ten temat przeprowadzono na całym świecie. Wniosek z raportu płynie taki, że uczniowie pochodzący z krajów Europy Zachodniej spędzają najwięcej czasu przed komputerem podczas lekcji, ale uczą się mniej efektywnie niż ich rówieśnicy w Azji, gdzie technologie nie zostały wprowadzone do szkół.