07.03 TIK w Edukacji Specjalnej i Włączającej

TIK w Edukacji Specjalnej i Włączającej – Magiczny Dywan w trakcie zajęć dla nauczycieli SOSW NR 3 w Krakowie (Kraków 26 luty2016 r,. zajęcia przeprowadzone przez trenerów Europejskiego Centrum Szkoleniowego).