13.08 Uczenie się od siebie nawzajem wspólnych negocjacji i podejmowania decyzji.

Rywalizowanie pomiędzy dziećmi choć naturalne powinno być powodem do uczenia się od siebie nawzajem do wspólnych negocjacji i podejmowania decyzji. W tym przypadku doskonałym rozwiązaniem jest „Magiczny Dywan”, który uczy dzieci by wspólnie rozwiązywać problemy i postawione im zadania oraz realizować obrane cele, ponieważ jest to znacznie łatwiejsze i przyjemniejsze. Pakiet gier edukacyjnych został skonstruowany w taki sposób by użytkowanie niniejszego urządzenia zachęcało do współpracy pomiędzy dziećmi, a tym samym zapobiegało powstawaniu bardzo niepożądanej alienacji społecznej.