12.05 Wpływ na rozwój dziecka

  • stymuluje psychomotoryczny rozwój dziecka,
  • wspomaga koncentrację i kreatywne myślenie,
  • wzmacnia potrzebę współpracy w grupie,