17.04 Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług doradczych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020:

  • Oś priorytetowa nr 3 – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,
  • Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw,
  • Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne” (nabór 1N/2018).

Zapytanie ofertowe – doradztwo w zakresie ochrony

Załącznik nr1. Formularz ofertowy z oświadczeniami