Ustawienia cookies

Na naszej stronie używamy plików cookie.

Niektóre z nich są niezbędne do funkcjonowania serwisu, ale o innych możesz decydować.

Edukacja w szkołach publicznych w Polsce jest darmowa. Przeciwnicy tego systemu podnosili argument, jakoby miało to znaczący wpływ na jakość prowadzonych w publicznych placówkach zajęć. Szkoły niepubliczne zdają się być z pozoru lepiej dofinansowane, bo uczniowie za kształcenie się w nich płacą comiesięczne czesne. Sytuacja w polskich publicznych szkołach jednak z roku na rok jest coraz lepsza, a placówki mogą otrzymać rozmaite dofinansowania pozwalające na realizację zajęć dodatkowych bez opłat po stronie ucznia. Pozyskane środki można także przeznaczyć na wyposażenie sal lekcyjnych, ale także świetlic czy salek kinowych w nowoczesny sprzęt na miarę XXI wieku!

Wsparcie finansowe dla szkół – na co placówki mogą liczyć?

Trudno planować budżet bez wiedzy na temat dostępnych dofinansowań dla szkół. A dróg i sposobów pozyskania pieniędzy jest naprawdę sporo. Jednym z najpopularniejszych projektów dla szkół pozwalających na zakup nowoczesnych interaktywnych tablic, robotów do nauki języków obcych czy Magicznego Dywanu onEVO jest Aktywna Tablica. Program od 2020 roku jest realizowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki i przewiduje łącznie 361 455 000 zł dofinansowania. Wedle planów potrwa jeszcze dwa lata - do 2024, a jego głównym celem jest zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w obszarze TIK w postaci: nowoczesnego sprzętu, pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii, tak, aby wsparcie finansowe było dostosowane do potrzeb i możliwości wszystkich uczniów i nauczycieli, będących beneficjentami programu.

Poza Aktywną Tablicą nauczyciele szkół publicznych mogą skorzystać m.in. z programu Laboratoria Przyszłości, realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech. Na dofinansowanie dla szkół przeznaczono ponad 1 miliard złotych, a objęto nim niemal 15 000 placówek. Celem projektu jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości w nurcie STEAM. Szkoły w ramach uzyskanego dofinansowania będą mogły zakupić wyposażenie techniczne niezbędne do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci.

Z finansowych projektów dla szkół mogą korzystać również niesamorządowe placówki oświatowe. Przykładem takiego programu będą Inwestycje w oświacie. Objęte programem szkoły i przedszkola mogą wykorzystać otrzymaną dotację z funduszu na remont budynku lub rozwój infrastruktury edukacyjnej, zwiększając tym samym komfort uczniów oraz ich dostęp do edukacji. Na ten cel w 2022 roku przeznaczono 100 mln złotych.

Na dodatkowe pieniądze liczyć mogą także organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania. W ramach programów realizowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, beneficjenci mają możliwość zrealizowania inwestycji w zakresie zakupu nieruchomości, budowy obiektu lub/i jego dostosowania, a także zakupu wyposażenia – np. dywanów interaktywnych. W ramach wniosku można było ubiegać się o dotację celową w kwocie od 50 tys. złotych aż do 5 mln złotych. Co ważne - bez konieczności posiadania wkładu własnego.

Dofinansowania edukacyjne dla przedszkoli i żłobków

W 2022 roku wiodącym projektem zapewniającym dofinansowanie edukacyjne dla żłobków, mającym na celu zapewnienie opieki nad najmłodszym był program Maluch+, który otrzymał przedłużenie na rok 2023. W ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej udzielane jest dofinansowanie, które można przeznaczyć nie tylko na przebudowę, remont budynku lub dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, ale także na zakup lub montaż odpowiedniego wyposażenia. Jego budżet w ramach nowej edycji zaplanowano na 5,5 mld zł. Dzięki temu liczba miejsc dla najmłodszych dzieci w przedszkolach i żłobkach zwiększy się o dodatkowe 102 tys. Program kierowany jest przede wszystkim do gmin, w drugiej kolejności do podmiotów prywatnych tworzących miejsca opieki nad najmłodszymi dziećmi.

Dofinansowanie dla placówek terapeutycznych

Projekt Uczeń z orzeczeniem ma na celu wsparcie finansowe ośrodków, instytucji i placówek zajmujących się nauką, rehabilitacją oraz opieką nad uczniami z orzeczeniem. Chodzi tu o zapewnienie bezpiecznego rozwoju uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem, z zaburzeniami zachowania, chorobami przewlekłymi, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową (w tym afazją), z niepełnosprawnością intelektualną, a także tych z autyzmem, zespołem Aspergera i z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W ramach tzw. edukacji włączającej, nauczyciel może skupić się na indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych danego ucznia. Dostosowanie zarówno organizacji pracy, jak i metody nauczania do dzieci ze specjalnymi potrzebami sprawia, że czują się one komfortowo podczas nauki i mają możliwość opanowania koniecznych umiejętności.

Co można kupić w ramach dofinansowań dla szkół?

Wsparcie finansowe dla szkół jest niezwykle ważne i pozwala na rozwój uczniów bez względu na rodzaj i charakter placówki, do której uczęszczają. W ramach pozyskanych w rozmaitych projektach pieniędzy możliwy jest nie tylko kompleksowy remont obiektu, ale także wyposażenie sal lekcyjnych czy rehabilitacyjnych w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Przykładem takiego urządzenia będzie nasz wyjątkowy Magiczny Dywan onEVO, który doskonale sprawdzi się zarówno wśród przedszkolaków, jak i uczniów klas I-III. Opracowane we współpracy z ekspertami pakiety gier przeniosą najmłodszych do magicznych, bajkowych krain pozwalając na aktywną naukę i nowoczesną rehabilitację.

Poznaj pakiety gier dostępne na Magiczny Dywan onEVO!


Czytaj również