Ustawienia cookies

Na naszej stronie używamy plików cookie.

Niektóre z nich są niezbędne do funkcjonowania serwisu, ale o innych możesz decydować.

Zabawy integracyjne to jedne z tych gier, które towarzyszą maluchom od rozpoczęcia edukacji przedszkolnej przez wiele lat nauki w szkole. Pozwalają lepiej poznać się grupie i dają pewien obraz o niej także nauczycielowi. Zabawy integracyjne dla dzieci powinny być dostosowane do ich wieku i możliwości. Im starsi uczniowie, tym większa różnorodność gier. W przypadku ósmoklasistów czy licealistów wybór jest praktycznie nieograniczony.

Szczególnie ważna jest jednak integracja tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją edukacyjną przygodę. Zabawy w przedszkolu kształtują charakter maluchów i uczą funkcjonowania w grupie. Pozwalają im także lepiej poznać siebie – co lubią, czego nie. Uczą asertywności, empatii i współpracy….

Razem lepiej, czyli zabawy dla dzieci w grupie

Każde dziecko rozwija się w swoim tempie, a zabawa w pojedynkę potrafi być ciekawa i kształcąca. Większość maluchów znacznie lepiej czuje się jednak wśród rówieśników. Pozwala im to na nabycie niezbędnych w dalszej edukacji i dorosłym życiu kompetencji komunikacyjnych. Zabawy dla dzieci w grupie uruchamiają także procesy myślowe i emocjonalne, eliminują bariery i stres, a dzięki temu ułatwiają przystosowywanie się do nowego, nieznanego dotąd przedszkolakowi środowiska. 

Zabawy integracyjne pozwalają również na ukształtowanie właściwego rozwoju emocjonalnego u dzieci. Uczą współpracy i wrażliwości, pozwalają budować zaufanie i korzystnie wpływają na kształtowanie poczucia bezpieczeństwa – im lepiej maluchy się znają, tym bezpieczniej czują się w grupie.

Na trudne początki… zabawy integracyjne!

Pierwsze dni w przedszkolu bywają trudne. Dzieci poznają grupę, panie, przestrzeń i zabawki. Wszystko jest nowe i niepokojące… Właśnie wtedy warto postawić na proste zabawy integracyjne dla dzieci, które zniwelują stres i zapewnią dobrą zabawę.  Nauka imion, piosenki na powitanie i pożegnanie czy wspólne budowanie z klocków sprawią, że czas spędzony w przedszkolu upłynie maluchom na aktywnej zabawie w gronie rówieśników.

Poza oczywistymi efektami w zakresie komunikacji, poznawania emocji i kształtowania własnego charakteru, wiele z zabaw zawiera także elementy ruchowe. Dzięki temu dzieci ćwiczą koordynację wzrokowo-ruchową, pracują nad motoryką i dbają o właściwą postawę.

Obserwacja tego, jak maluchy radzą sobie w kontaktach rówieśniczych oraz jak reagują na rozmaite bodźce, jest także cennym źródłem informacji dla nauczyciela. Właśnie w trakcie takich zabaw, pedagog jest w stanie zauważyć ewentualne nieprawidłowości, które pojawiają się u dzieci w trakcie określonych aktywności lub podczas nawiązywania kontaktów z innymi przedszkolakami.

Integracyjne zabawy w przedszkolu – przykłady

Zabawy mające zintegrować dzieci należy dobierać przede wszystkim w  zależności od wieku i liczebności grupy. Jeśli mamy do czynienia z 3-latkami, które dopiero rozpoczynają swoją przedszkolną drogę, warto zdecydować się na proste zabawy integracyjne skupione wokół wzajemnego poznawania się dzieci.

PRZYKŁAD ZABAWY: NAUKA IMION

Dzieci wstają w kółeczku. Po kolei każde z nich wypowiada  JA JESTEM i podaje swoje imię. Aby dodatkowo zaktywizować maluchy, wypowiadając „ja” mają za zadanie tupnąć prawą nóżką, wypowiadając „jestem” – lewą, a mówiąc swoje imię – podskoczyć. Jeśli dzieci już się znają, a zabawy integracyjne mają sprzyjać nawiązywaniu więzi i nauce komunikacji w grupie, można zdecydować się na nieco inną zabawę, która zaangażuje ruchowo wszystkich zgromadzonych i nauczy ich współpracy.

PRZYKŁAD ZABAWY: STATEK

Dzieci stoją na środku sali.  Nauczyciel – kapitan - podaje komendy, na które reaguje grupa. Po wypowiedzeniu słów „lewa burta” – wszyscy biegną na lewą stronę sali, „prawa burta” – wszyscy biegną na prawa stronę sali, „rufa” – to znak, by biec na koniec sali (do tyłu), „dziób” – na początek sali (do przodu). Gdy nauczyciel powie „pokład” – wszystkie dzieci stoją w miejscu, nikt nie może się poruszyć.


Poza opisanymi wyżej klasycznymi zabawami, do integracji można wykorzystać rozmaite pomoce naukowe – kolorowe kartki, plastelinę, klocki, a także podłogi interaktywne. Zaprojektowane przez specjalistów, kolorowe i angażujące najmłodszych, aplikacje dostępne na Magiczny Dywan onEVO pozwalają na jednoczesną zabawę całej grupy, uczą współpracy oraz zdrowego współzawodnictwa. Dołączone materiały metodyczne pozwalają na odkrycie dodatkowych możliwości gier i dostosowania ich do wieku oraz preferencji dzieci. Najważniejsze przecież, by najmłodszym nie schodził z twarzy uśmiech!

Czytaj również